Sinds een jaar is het patiënten juridisch toegestaan om geluidsopnames te maken van de gesprekken met hun zorgverlener in de spreekkamer. Zo kan de patiënt het gesprek thuis nog rustig naluisteren en indien gewenst delen met een naaste. Een belangrijk gegeven is dat toestemming van de zorgverlener voor het maken van de opname niet (meer) noodzakelijk is.

Ik ben Willemijn Engberts, masterstudent Communicatie en Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik vind de ontwikkeling waarbij patiënten het gesprek met hun arts (zelfs heimelijk) mogen opnemen erg interessant. Zó interessant dat ik op dit onderwerp afstudeer. Geluidsopnames kunnen een mooie aanvulling zijn op de standaard voorlichtingsmaterialen en hebben de potentie van grote toegevoegde waarde te zijn voor patiënten. Zorgverleners zijn echter veelal sceptisch. Want wat is het effect van zo’n opname op het gesprek en wat doet de patiënt later met de opname? Mijn afstudeeronderzoek richt zich dan ook op het effect en gebruik van de opname.

Heeft u binnenkort een afspraak met uw zorgverlener en wilt u na het gesprek online enkele vragen beantwoorden, dan ben ik hier erg mee geholpen! U ontvangt de vragen gewoon via de mail.

Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar w.engberts@student.ru.nl. Het is fijn als u dan direct aangeeft  of u van plan bent het gesprek met uw zorgverlener op te nemen of niet (als u geen voorkeur heeft dan zal ik u vragen om wel/geen geluidsopname te maken). Na uw aanmelding stuur ik u een mail met algemene informatie over het onderzoek, tips en eventueel een instructie voor het maken van de opname. U hoeft zelf verder niets meer te doen, u ontvangt na uw afspraak automatisch een link naar de vragenlijst op de mail. Deelname is compleet anoniem.

 

 

Home » Meer weten? » U mag het gesprek met uw zorgverlener opnemen, wist u dat?