Clara Brinkmann doet onderzoek voor haar Master opleiding  Health and Social Psychology Universiteit Maastricht. Dit doet ze onder supervisie van dr. Ann Meulders (Maastricht University) en dr. Emma Biggs (Stanford University).

Beste mevrouw, meneer,

Ik ben Clara Brinkmann en ik zoek mensen met en zonder chronische pijn tussen 12 en 52 jaar die bereid zijn deel te nemen aan mijn online studie. De studie is beschikbaar in het Engels, Duits, Nederlands en Spaans. Het bestaat uit twee delen. In deel één wordt de deelnemers gevraagd een korte screeningsvragenlijst in te vullen waarin zij enige informatie over hun pijnconditie moeten geven (indien van toepassing). Een of twee dagen later ontvangen zij van mij een e-mail als zij in aanmerking komen voor deelname met een link naar de taak. Het gaat erom te voorspellen wanneer een fictief personage “Alex” pijn zou kunnen krijgen. Als teken van pijn zal Alex soms schreeuwen, wat een onaangenaam geluid kan zijn voor de deelnemer. De taak duurt ongeveer 15 minuten, en aan het eind wordt de deelnemers gevraagd nog enkele vragenlijsten in te vullen. Het totale onderzoek duurt ongeveer 25 minuten, en alle deelnemers doen mee aan een loterij waarbij ze kans maken op een bol.com- of Amazon-bon (naar keuze) van 20 euro. Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Universiteit Maastricht.

Wij voeren deze studie uit om te onderzoeken hoe mensen van verschillende leeftijden en met verschillende pijnklachten verschillen in hoe zij leren over pijnlijke gebeurtenissen. Wij zijn geïnteresseerd in een beter begrip van leerprocessen omdat deze een belangrijke component vormen van de huidige therapieën die erop gericht zijn mensen met chronische pijn te helpen hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Hoewel het meeste onderzoek naar deze leerprocessen is uitgevoerd bij volwassenen, willen wij weten of alle mensen, ongeacht hun leeftijd, op dezelfde manier reageren. In dit onderzoek vragen we zowel mensen met als zonder chronische pijn om deel te nemen, zodat we kunnen zien hoe de combinatie van leeftijd en pijnstatus op elkaar inwerkt. Deze studie kan ons helpen beter te begrijpen hoe behandelingen voor chronische pijn kunnen worden aangepast aan verschillende leeftijdsgroepen, waardoor mensen met chronische pijn in de toekomst worden geholpen.”

Op de flyer staat een link naar de studie en een QR-code die deelnemers naar het eerste deel van de studie brengt als ze die scannen met de camera van hun mobiele telefoon.

Link voor deelname is via de computer:

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6D907PJTodlOPMq

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Clara Brinkmann