Onderzoek naar behandeling van afhankelijkheid van opioïden (sterke pijnstillers) bij pijn

Als aan iemand met pijn sterke pijnstillers (ook wel opioïden genoemd) voorgeschreven worden, is het van belang dat iemand hier niet verslaafd aan raakt. Soms kan het echter gebeuren dat iemand toch afhankelijk wordt van de pijnmedicatie. Dan heb je steeds meer medicijn nodig voor hetzelfde effect en treden er ontwenningsverschijnselen op als je het medicijn niet gebruikt.

In het Radboud Universitair Medisch Centrum wordt daarom onderzoek gedaan naar de afhankelijkheid aan opioïden (*) bij chronische pijn. Er wordt onderzocht hoe patiënten die afhankelijk van hun medicijnen zijn, het beste behandeld kunnen worden. In woorden van de onderzoeker: hoe kunnen we een patiënt met chronische pijn die afhankelijk is aan pijnstillers het beste helpen?

Daarom worden in dit onderzoek twee behandelingen met elkaar vergeleken. De ene behandeling gaat over de vervanging van je huidige pijnstiller door een medicijn met de naam suboxone (buprenorfine) (optie 1); de andere behandeling gaat over de vervanging van je huidige pijnstiller door methadon (optie 2). Er wordt onderzocht of de vervanging van het huidige medicijn door optie 1 of door optie 2 kan leiden tot een lagere dosering van het vervangende medicijn en minder afhankelijkheid. Tenslotte wordt nagegaan of het voorschrijven van elk van deze twee vervangende medicijnen leidt tot afname van pijn en bijwerkingen en tot een verbetering van de kwaliteit van leven.

De onderzoekers nodigen patiënten die chronische pijn hebben, die veel sterke pijnstillers (opioïden) gebruiken en die minder afhankelijk willen zijn van hun medicijn, uit om mee te doen aan dit onderzoek. Meer uitleg over het onderzoek is te vinden via

https://www.radboudumc.nl/lopende-onderzoeken/sumo

* Opioïden zijn hele sterke pijnstillers zoals oxycodon, fentanyl, tramadol en morfine.