Vervolgtraining voor mensen met chronische pijn

Voor alle mensen die in de afgelopen jaren een basistraining gevolgd hebben verzorgt St. Pijn-Hoop nog meer trainingen.

We organiseren vervolgtrainingen, na de basistraining. Deze training “Putten uit eigen kracht” wordt georganiseerd voor mensen die behoefte hebben aan een opfristraining. Deze cursus start maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 februari 2023.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een training “Pijn en partner” voor mensen met chronische pijn en hun partner.

Partnertraining voor mensen met chronische pijn

Van vrijdag 28 april, zaterdag 19 april en zondag 30 april 2023

In het gastvrije conferentieoord Het Bosgoed te Lunteren. Het Bosgoed is volledig rolstoeltoegankelijk, terwijl iedere deelnemer de beschikking heeft over een eigen kamer met een verstelbaar bed en een eigen badkamer. De kok is in staat om voor ieder dieet een smakelijk gerecht op te dienen. In de vergaderzaal waar de training gegeven wordt zijn bedden beschikbaar voor de deelnemers. De datum is nog niet bekend in verband met de coronamaatregelen.

Duur van de training: van maandag 12.00 uur t/m woensdag 14.00 uur

Prijs: € 125,- voor donateurs van Stichting Pijn-Hoop per persoon en € 150,- voor anderen per persoon. Deze prijs is inclusief maaltijden, koffie/thee en twee overnachtingen.

Het bedrag dat van toepassing is moet een week voor aanvang van de training ontvangen zijn op bankrekening NL78INGB0003048781 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop. St. Pijn-Hoop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 41182983.

Informatie en contact

Als je meer wilt weten over de inhoud van de training, kijk dan naar de informatie in de Nieuwsbrief.

Meer informatie over de basistraining of partnertraining kun je vragen bij:
Dhr. A. Bandell, tel. 06.50496498 of via andre.bandell.66@gmail.com

Deze beide soorten trainingen worden alleen georganiseerd als er voldoende belangstelling voor bestaat: er moeten tenminste 6 mensen (of bij Pijn en partner 6 stellen) aan willen deelnemen.

Een andere voorwaarde voor de organisatie van deze trainingen is, dat St. Pijn-Hoop voldoende budget heeft om een dergelijke training te betalen. Deelnemers aan een dergelijke training betalen een deelnemersbijdrage. Die deelnemersbijdrage dekt ongeveer 20% van de kosten. De overige 80% moet uit de begroting van Pijn-Hoop komen.

Informatie over de vervolgtrainingen kun je vragen bij:
Dhr. A. Bandell, tel. 06.50496498 of via 3466nd40b@hetnet.nl