Vervolgtraining voor mensen met chronische pijn

 

Voor alle mensen die in de afgelopen jaren een basistraining gevolgd hebben verzorgt St. Pijn-Hoop nog meer trainingen.

We organiseren vervolgtrainingen, na de basistraining. Deze training “Putten uit eigen kracht” wordt georganiseerd voor mensen die behoefte hebben aan een opfristraining. Deze cursus start vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een training “Pijn en partner” voor mensen met chronische pijn en hun partner.

Deze beide soorten trainingen worden alleen georganiseerd als er voldoende belangstelling voor bestaat: er moeten tenminste 6 mensen (of bij Pijn en partner 6 stellen) aan willen deelnemen.

Een andere voorwaarde voor de organisatie van deze trainingen is, dat St. Pijn-Hoop voldoende budget heeft om een dergelijke training te betalen. Deelnemers aan een dergelijke training betalen een deelnemersbijdrage. Die deelnemersbijdrage dekt ongeveer 20% van de kosten. De overige 80% moet uit de begroting van Pijn-Hoop komen.

Informatie over de vervolgtrainingen kun je vragen bij:
Dhr. A. Bandell, tel. 06.50496498 of via 3466nd40b@hetnet.nl