Brochure Over Leven met chronische pijn

Een samenvatting van de inhoud van deze brochure staat op deze website.

Wil je de brochure (16 pagina’s) in zijn geheel lezen? Maak € 4,00 over op IBAN-nummer: NL78 INGB 0003 0487 81 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop onder vermelding van ‘Brochure’.

Wil je er aan denken je naam en adres in te vullen?

Hierna kun je de videofilm zien die door de Volkskrant is gemaakt voor een speciale uitgave over chronische pijn.