Veel mensen hebben chronisch pijn sommigen zelfs zonder dat de klachten medisch te verklaren zijn. Ze stuiten vaak op onbegrip van hun omgeving. Dat uit zich in ongeloof, wantrouwen of zelfs het beschuldigen van aanstellerij. Maar ook in goedbedoelde adviezen om je van de pijn af te helpen, maar chronisch pijn is niet te genezen. Sommigen adviseren patiënten dat ze maar moeten leren leven met de klachten of dat ze zich ‘gewoon’ wat flinker moeten opstellen, of de knop om moeten zetten.
Reacties vanuit de omgeving kunnen gevolgen hebben voor de manier waarop men met de pijn omgaat. De één voelt zich niet serieus genomen en kan dan geneigd zijn om de klachten te benadrukken. De ander vindt het lastig om voor zichzelf op te komen en hulp te vragen die eigenlijk wel nodig is en gaat daardoor over zijn grenzen. Mensen willen vaak niet praten over hun pijnprobleem, waardoor de mensen in hun omgeving geen houvast krijgen hoe ze ermee om moeten gaan. Dit leidt tot onbegrip en vervelende sociale situaties. Het is daarom juist belangrijk om aan anderen uit te leggen wat er aan de hand is, vooral omdat er aan de buitenkant niets te zien is.

 

Steun ons

U kunt reageren op dit artikel op het forum

 
 
 
 

Home » Meer weten? » Chronische pijn en Onbegrip