Home » Chronische pijn » Mensen die meer willen zijn dan pijn » Altijd pijn? Praten met lotgenoten helpt!

Lotgenotencontact werkt


Wanneer blijkt dat iemand pijn krijgt die om welke reden dan ook niet meer overgaat, krijgt hij/zij vaak te horen “er maar mee te moeten leren leven”. Er is echter geen enkele arts die daarvoor een recept heeft…

Over het algemeen is het voor artsen moeilijk, vanwege de beperkte tijd die hen ter beschikking staat, om patiënten hierin uitgebreid te begeleiden. Veel mensen willen niet naar een maatschappelijk werker of een andere (psychosociale) hulpverlener, omdat daar helaas nog vaak een vooroordeel op rust.

Het is echter gebleken dat het heel verstandig is om in een dergelijke situatie wél contact op te nemen met een patiëntenorganisatie. Daar vind je mensen met dezelfde klachten. Je kunt door gesprekken met deze “ervarings-deskundigen” ervaren hoe anderen met hun aandoening hebben leren omgaan. Ook hoor je daar welke oplossingen er bedacht of gevonden zijn om beter om te kunnen gaan met de beperkingen.

Vaak ontdekken mensen tijdens het eerste gesprek met lotgenoten dat dit de plek is waar men echt begrip krijgt.

De stap naar een patiëntenorganisatie is heel moeilijk, want daarmee geef je in feite aan dat je “iets mankeert” en dat je dat probleem niet in je eentje aankunt…

Toch is de ervaring dat iedereen wilde dat ze eerder contact hadden opgenomen.

Patiëntenorganisaties hebben veel informatiemateriaal over jou specifieke ziekte of handicap ter beschikking.

Ook voor partners, kinderen, familie, vrienden, verpleegkundigen, artsen, enzovoort kan een patiëntenorganisatie veel doen door middel van het geven van informatie.

 • Stichting Pijn-Hoop organiseert regelmatig bijeenkomsten voor lotgenoten op diverse plaatsen in Nederland.
 • Je kunt altijd contact opnemen. De beslissing of je al dan niet besluit meer te willen weten of donateur wilt worden is aan jou.
 • Stichting Pijn-Hoop heeft geen oplossing voor de pijn, maar onze medewerkers hebben wel begrip voor de bijkomende problemen.

Wat kun je verwachten van lotgenoten contact?

Tijd en aandacht:

De tijd die aan elkaar wordt besteed, komt niet voort uit betaalde dienstverlening. De motivatie om aandacht aan elkaars ervaringen te besteden, komt van binnenuit. Lotgenoten nemen de tijd om naar elkaar te luisteren.

Er is aandacht voor zowel emotionele als praktische gevolgen die het altijd hebben van pijn met zich meebrengen, maar ook tijd om te leren hoe je je situatie kunt verbeteren.

Op onze bijeenkomsten hoeft je je niet beter voor te doen dan je je voelt en iedereen die denkt dat daar alleen maar gezeurd en gehuild wordt, kan geheel vrijblijvend eens komen kennismaken.

Herkenning en Erkenning:

Voor veel mensen is het een opluchting te ervaren dat ze niet de enige zijn die met bepaalde problemen en gevoelens zitten. Dat het door anderen herkend wordt, geeft een gevoel van erkenning.

Lotgenoten kunnen van elkaar leren!

Lotgenotencontact is een vorm van onderlinge ondersteuning; door de ander te helpen, help je ook jezélf. Door middel van het inbrengen van eigen ervaringen en luisteren naar die van anderen, werk je aan je eigen verwerkingsproces.

 

Wat mag je er NIET van verwachten:

 

 • dat men je wel even van je pijn af helpt
 • Dat daar de oplossing ligt voor jou problemen
 • Dat er bij een kopje koffie gezeurd kan worden over pijn

Een eerste kennismaking is altijd geheel vrijblijvend en schept geen verplichtingen

 

Inloopspreekuren en gespreksbijeenkomsten

Stichting Pijn-Hoop

 • Streeft naar  erkenning van chronische pijn als een op zichzelf staande aandoening
 • Geeft voorlichting over omgaan met pijn.
 • Organiseert bijeenkomsten voor mensen met chronische pijn en andere geïnteresseerden.
 • Verzorgt lezingen en lesuren bij opleidingen in de gezondheidszorg.
 • Geeft 4x per jaar De Nieuwsbrief uit, een tijdschrift met informatie, wetenswaardigheden, tijd en plaats van bijeenkomsten en telefoonnummers van medewerkers in uw regio.