Copyright website St. Pijn-Hoop

Copyright van de website

De website www.pijn-hoop.nl is het intellectueel eigendom van Stichting Pijn-Hoop.

De toestemming voor het overnemen van inhoud van deze website moet schriftelijk, dan wel per e-mail plaatsvinden. De goedkeuring voor het overnemen van inhoud moet vooraf geaccordeerd zijn door een lid van het bestuur dat geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.

De meningen zoals weergegeven in de diverse artikelen op deze website geven niet per definitie de mening van Stichting Pijn-Hoop weer.

Voor op- of aanmerkingen betreffende de inhoud van de website kun je terecht bij hvd@projecten.demon.nl