Doe een donatie

Je kunt ons natuurlijk ook ondersteunen door een gift.

U maakt een willekeurig bedrag over als eenmalige gift naar NL78INGB0003048781 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop.

Wij hebben een ANBI- status. Dus zijn giften onder voorwaarden af te trekken voor de belasting.
Kijk voor de voorwaarden op www.belasting.nl

Het is ook mogelijk een legaat na te laten aan Stichting Pijn-Hoop.

 

Meewerken in de organisatie?