Wat wil Stichting Pijn-Hoop bereiken?

In Nederland zijn er meer dan 2 miljoen mensen met chronische pijn. Er zijn veel patiëntenorganisaties die het hebben van specifieke pijn centraal stellen. Stichting Pijn-Hoop richt zich op mensen met wat voor pijn dan ook. Dit kan ook pijn zijn waarvoor geen duidelijk oorzaak is te vinden. Dus iedereen met chronische pijn, van welk soort dan ook, kan zich aansluiten bij Stichting Pijn-Hoop. Stichting Pijn-Hoop is een organisatie voor deze mensen met chronisch pijn door mensen met chronische pijn, Stichting Pijn-Hoop is opgericht in 1988 door 5 mensen met chronisch pijn.

In de loop der jaren heeft de Stichting Pijn-Hoop zich ontwikkelt tot een belangrijk steun- en informatiepunt voor mensen met chronische pijn, maar ook voor veel mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn.

Onze doelen zijn:

 • Erkenning van chronische pijn als een zelfstandige aandoening of handicap
 • Meer aandacht en steun voor mensen met chronische pijn
 • Meer en betere kennis bij huisartsen en specialisten over het fenomeen chronische pijn
 • Meer aandacht voor het onderwerp chronisch pijn en educatie in de gezondheidszorg
 • Aanstelling van meer gespecialiseerde verpleegkundigen en andere praktijkassistenten
 • Het oprichten van een coördinerende organisatie waaraan iedereen die werkt op het gebied van pijnbestrijding, pijnbeleid en pijnonderzoek kan deelnemen.
 • Een inventarisatie maken van wie – waar – wat doet in Nederland op het gebied van pijnbestrijding.
 • Het formuleren van een Kwaliteitsstandaard voor pijnbehandelaars, poliklinieken, ziekenhuizen of andere instituten op het gebied van pijnbestrijding

Al onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, dus weten zij wat het is om altijd pijn te hebben. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met chronische pijn.

Dit willen zij bereiken ze door:

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor mensen met chronische pijn en iedereen die al dan niet beroepshalve in pijn geïnteresseerd is.
 • Het organiseren van voorlichting en trainingen of lesuren bij opleidingen in de gezondheidszorg, andere patiëntenorganisaties of ouderenorganisaties
 • Het organiseren van workshops/cursussen “hoe om te gaan met pijn”. Hierbij staat de voorlichting over hoe om te gaan met chronische pijn centraal. Maar ook: wat is pijn eigenlijk, hoe ontstaat het, wat kun je er aan doen.

Stichting Pijn-Hoop heeft een brochure “Over leven met chronische pijn” met tips hoe om te gaan met pijn. Ook ontvangen donateurs/leden 4x per jaar de “Nieuwsbrief “ een tijdschrift met daarin informatie, boekbesprekingen en andere interessante onderwerpen met betrekking tot pijn. In de Nieuwsbrief vind je ook de plaatsen en tijden van contactgroepen voor mensen met chronisch pijn en de telefoonnummers van contactpersonen tevens ervaringsdeskundigen waar je meer informatie kunt krijgen of met iemand kunt overleggen die weet wat het is om dagelijks te leven met pijn.

Voor meer informatie:
Secretariaat