Veel mensen met chronische pijn gebruiken homeopathische middelen om het leven draaglijk te houden. Ook in de Zorgstandaard wordt aandacht gegeven aan complementaire middelen. (redactie)

Geen hoger beroep in zaak Reclame Code Commissie

Het afgelopen jaar heeft een Reclame Code Commissie zaak gelopen rondom de vraag of we mogen communiceren dat er vele wetenschappelijke onderzoeken zijn die werkzaamheid van homeopathie aantonen bij vele indicaties. De klager, die werd ondersteund door de Vereniging tegen de Kwakzalverij, beweerde dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs zou zijn en dat alleen ‘pseudo-wetenschappelijke’ onderzoeken op onze site genoemd zouden staan. Hij eiste dat we deze tekst van onze website zouden verwijderen.

Oneens
De Vereniging Homeopathie was het met deze eis niet eens. Diverse (ook Europese en wereldwijde) instanties houden zich bezig met wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot homeopathie. Wij zijn ervan overtuigd dat er meerdere wetenschappelijke onderzoeken zijn die aantonen dat homeopathie werkzaam is bij diverse kwalen en aandoeningen. Onder deze studies bevinden zich studies van het hoogste wetenschappelijke niveau. Wij zijn van mening dat we dit mogen benoemen, genuanceerd en op kloppende wijze.

Een van de doelen van de Vereniging Homeopathie is om onderzoeken te verzamelen en vervolgens te publiceren, zodat iedereen kan lezen wat er aan wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie is gedaan. Daarnaast investeert de Vereniging Homeopathie in nieuw op te zetten wetenschappelijke onderzoeken.

Bezwaar
Na een eerste Voorzittersuitspraak vorig jaar, heeft de Vereniging Homeopathie bezwaar ingediend bij de Reclame Code Commissie (‘RCC’). In deze eerste uitspraak had de Voorzitter – onterecht – allerlei onjuiste en beperkende voorwaarden gesteld die publicaties en reclame over homeopathie onnodig aan banden zouden leggen. Die zijn nu allemaal van tafel, en dat is terecht.

Positief
De nieuwe uitspraak is positief voor de homeopathie. De uitspraak bevestigt in heldere richtlijnen dat we reclame mogen maken voor homeopathie en homeopathische behandelwijzen en homeopathische middelen. Ook mogen we op de website mededelingen doen over de werkzaamheid van homeopathische producten en over de wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan bij diverse kwalen en aandoeningen. De RCC heeft daarbij aangegeven dat de teksten voldoende genuanceerd moeten zijn, zodat de consument goed geïnformeerd wordt. De RCC vond onze oorspronkelijke tekst op de website te absoluut. Daar zijn we het mee eens; we hadden enkele teksten op de website al aangepast.

Kortom, we kunnen ons vinden in de uitspraak en hebben besloten geen verdere vervolgstappen te ondernemen. Op basis van deze uitspraak kunnen we in de toekomst doorgaan met het publiceren van steeds weer nieuwe nationale en internationale onderzoeken over de werkzaamheid van homeopathie ten aanzien van diverse kwalen en aandoeningen. Waar passend voorzien van een toelichting bij het betreffende onderzoek. Dat is waar we voor hebben gestreden en dat hebben we bereikt.

Zo is heeft homeopathie bijvoorbeeld een gunstig effect op hooikoorts, duizeligheid, allergie of bovenste luchtwegproblemen en het homeopathische middel Arnica bij kniebandoperaties volgens de website van verneniginghomeopathie (redactie)