Deelnemende organisaties van de Pijn Alliance Europa (PAE) nodigen personen met chronische pijn of hun verzorgers uit om deze korte vragenlijst in te vullen over de effecten van hun chronische pijn en stigma voor 1 maart a.s.

Dit is het derde onderzoek dat PAE doet over het thema chronische pijn van een aantal jaarlijkse onderzoeken naar de impact van pijn.  In elk onderzoek kijken we naar verschillende aspecten van chronische pijn op de kwaliteit van leven van mensen met chronische pijn in Europa.

Aan het eind van dit onderzoek zal er een rapport worden samengesteld waarin de ervaring van personen met pijn in verschillende landen wordt vergeleken. Dit rapport zal gepubliceerd worden door Pain Alliance Europe om de activiteiten te versterken en ons werk onder de aandacht te brengen bij politici en beleidsmakers en om hiermee begrip en aandacht vragen voor het belang van chronische pijn.(aan het eind van dit onderzoek kunt u de verwijzing gebruiken –URL – om daarmee toegang te krijgen tot het rapport )

De vragenlijst

Pain Alliance Europe (PAE) is een Europese pijn organisatie van platform – organisaties waarbij het hoofddoel is de verbetering van het leven met chronische pijn en de kwaliteit van leven met chronische pijn, en om de stem van chronische pijnpatiënten te laten horen binnen Europa.

Een op de vijf personen in Europa, 100 miljoen personen, lijden aan chronische pijn. De kosten hiervan voor de gezondheidszorg en maatschappelijke kosten bedragen binnen Europa meer dan 450 miljoen. Van de personen met pijn, is 21% niet in staat om te werken. Van de mensen met een baan ervaren 48 miljoen de negatieve gevolgen van pijn in hun werksituatie.

De Europese organisatie (PAE) heeft een vragenlijst samengesteld om gegevens te verzamelen van personen met pijn t.a.v. hun dagelijks leven, de ervaringen, en de behandelingen of revalidatie.

PAE wil deze informatie over chronische pijn verzamelen en aan het einde van dit jaar de resultaten ervan presenteren als Europese platformorganisatie. Een van de PAE projecten, Pain Patient Pathway Recommendations, verzamelde al eerder gegevens van verschillende landen, politici, professionals in de gezondheidszorg en vrijwilligers.

Nu is er opnieuw een vragenlijst beschikbaar in verschillende talen en dus ook in het Nederlands. Het doel van PAE is om op een eenvoudige manier vergelijkbare informatie vanuit verschillende landen beschikbaar te krijgen.
Wij hopen dat ook in Nederland heel veel personen bereid zijn de vragenlijst in te vullen om hiermee een goede vergelijking te kunnen maken. Het is zeer waardevol om gegevens van Nederland op het gebied van kwaliteit van leven die het hebben van (chronische) pijn met zich meebrengt, om deze te kunnen vergelijken met gegevens uit andere Europese landen.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 7 minuten

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw medewerking!

 

Eerdere gegevens van PAE surveys zijn te vinden op: https://www.pae-eu.eu/surveys/