De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) is gestart met de voorbereiding van een grootschalig onderzoek naar het effect van fysiotherapie bij mensen met langdurige (meer dan 3 maanden) lage rugpijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van mensen die al gebruik hebben gemaakt van Virtual Reality.

Om deze nieuwe Virtual Reality behandeling vorm te geven wil de HAN van tevoren een groepsinterview organiseren met mensen die last hebben van langdurige lage rugpijn én ervaring hebben met het gebruik van Virtual Realtiy als behandelmethode.

Dit groepsinterview gaat ongeveer 60 minuten duren. Het groepsinterview vindt online plaats. Iedere deelnemer ontvangt in zijn of haar e-mail een link en een tijd waarop het interview aanvangt.

Voor de duidelijkheid: de medewerkers van de HAN zijn dus niet op zoek naar deelnemers die de nieuwe behandeling willen testen of willen deelnemen aan een experiment.

Iedereen die 18+ is, lage rugpijn heeft én ervaring met Virtual Reality als behandelmethode kan zich opgeven voor deelname. Als je je opgeeft, moet je daarbij ook een mailadres of een telefoonnummer vermelden. Je krijgt dan van tevoren verdere uitleg en je krijgt te horen wanneer het groepsinterview plaats vindt. Voor het meedoen ontvang je een kleine attentie.

Met de gegevens die je versterkt zal voorzichtig worden omgegaan. Mensen die niet betrokken zijn bij dit project krijgen je persoonlijke gegevens niet te zien. Je persoonlijke gegevens zullen worden vernietigd als ze niet meer nodig zijn voor het project.

De gegevens van de onderzoeker die het project organiseert zijn:

Drs. E.S. (Syl) Slatman, Onderzoeker Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

(Telefoon 06-53367964; mailadres syl.slatman@han.nl )