Uit: Gemeente.nu van 9 november 2019
Door Laura Wennekes op 7 november 2019 Wmo

Wie een rolstoel of ander medisch hulpmiddel nodig heeft, moet niet meer eindeloos hoeven wachten. Daarom komen er in januari landelijke regels voor onder andere de levertijd van deze en andere hulpmiddelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

‘Mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel moeten hierover kunnen beschikken, en niet lang wachten op levering of reparatie en het niet bij een verhuizing of verandering van leverancier inleveren.’ Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Alle betrokkenen hebben nu afgesproken dat ze in januari regels gaan opstellen waaraan iedereen zich moet houden. Die gaan bijvoorbeeld bepalen hoe lang het mag duren voor een hulpmiddel is geleverd en hoe aanvragers te woord worden gestaan. Op die twee punten gaat het geregeld mis.

#RegelHet
Het valt lang niet altijd mee om zo’n hulpmiddel als een rolstoel, traplift of speciale fiets op tijd en in goede orde te krijgen. Daar vroeg televisieprogramma Kassa recent aandacht voor na tal van ontvangen klachten. Zo’n drie kwart van de meldingen gaan over de aanvraagroute via de gemeente. De gemeente, de verzekeraar en de leverancier werken niet zelden langs elkaar heen. Ook de Nationale ombudsman krijgt al een tijd vergelijkbare klachten binnen. Kassa stelde een zwartboek samen dat aangeboden werd aan betrokken partijen en startte de actie #RegelHet.

Verbetertraject
Dat de toewijzing en levering van Wmo-hulpmiddelen soepeler kan verlopen is bekend. ‘Zeker bij de groep ernstig meervoudig gehandicapten duurt het soms erg lang voor de hulpmiddelen en rolstoelen geleverd kunnen worden. Wij nemen deze signalen zeer serieus. Samen met het ministerie, zorgverzekeraars en leveranciers is de VNG dan ook bezig met een verbetertraject,’ reageerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de actie van Kassa.

Actieplan hulpmiddelen
De genoemde partijen zaten eind oktober samen om tafel, met daarbij ook Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en het UWV. ‘Zij hebben erkend dat verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn en vervolgens aangegeven dat zij in goede samenwerking snel tot verbetering van de verstrekking van hulpmiddelen willen komen,’ schrijft De Jonge. Het ‘actieplan hulpmiddelen’ met daarin de acties en afspraken volgt in januari 2020.

Verhuizing
Verhuizing met Wmo-hulpmiddelen van de ene gemeente naar de andere gemeente zou overigens volgens de VNG ‘geen probleem meer moeten zijn. De hulpmiddelenleveranciers hebben daarover inmiddels onderling afspraken over gemaakt.’