De Hogeschool Rotterdam start met een opleiding met betrekking tot behandeling van pijn (een multidisciplinaire minor pijn), Pain Basics for Health Professionals. In het kader van de start van deze opleiding gaat de Hogeschool enkele bijeenkomsten organiseren waaraan vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties deelnemen.
Na een oproep via het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem gaan vanuit Stichting Pijn-Hoop en vanuit het Hoofdpijnnet mensen met chronische pijn gesprekken hebben met de studenten. Er doen naast studenten fysiotherapie en ergotherapie ook verpleegkundigen mee aan de opleiding, op het gebied van verloskunde, logopedie, medische hulpverlening en voeding en diëtiek. Ook studenten van andere hogescholen doen mee. In totaal betreft het 32 studenten.
Behalve deelname aan de minor wordt ook gedacht aan participatie in projecten.
Mevrouw W.H. Oldenmenger is de coördinator van deze opleiding. Zij is daarnaast verpleegkundig onderzoeker pijn (vooral oncologische pijn) in het Erasmus Medisch Centrum.
Deze minor (opleiding) is gestart in september 2020 en wordt voor grootste deel online gegeven.