Wij zijn Femke, Kim, Isa en Thijs vierdejaars studenten fysiotherapie en ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam. 

Voor de Minor Pijn die wij sinds september tot halverwege februari volgen zijn wij gedurende deze periode actief met het onderzoek ‘patiënts journey’s’. Dit is een lopend onderzoek en wordt uitgevoerd onder begeleiding van onze docent Dr. Lennard Voogt, gespecialiseerd in complexe pijn en lectoraat binnen het kenniscentrum zorginnovatie aan de Hogeschool Rotterdam. 

 

De doelstelling betreffende het onderzoek patiënts journey’s is de ervaring van patiënten met chronische pijn die een pijnrevalidatie hebben doorlopen of hier nog aandeelnemen in kaart te brengen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan er een bijdrage geleverd worden voor toekomstige revalidanten, om meer te weten te komen over de ervaringen/verwachtingen van het revalidatieprogramma waaraan zij gaan participeren. Daarnaast hopen wij een aanbeveling te kunnen schrijven op het gebied van informatievoorziening richting patiënten vooraf aan de pijnrevalidatie. Deze aanbeveling wordt geschreven aan de samenwerkingspartner van dit onderzoek namelijk het revalidatiecentrum Drechtsteden.  

 

Onze concrete vraag is of er mensen die willen participeren aan dit onderzoek. Dit betekent dat er een interview plaatsvindt via Teams van maximaal één klokuur waarbij alle gegevens binnen dit onderzoek anoniem verwerkt zullen worden. Het interview zal plaatsvinden met twee leden van de projectgroep. Mocht u ons verder kunnen helpen zijn wij bereikbaar op thijsmustert@hotmail.com of via 06-17890177. 

 

Alvast bedankt

 

Met vriendelijke groet, 

 

Thijs Mustert