Lopende wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van pijn:

Groot nationaal pijnonderzoek

Er is nog veel onbekend over hoe pijn precies werkt. Onderzoekers van het Radboudumc gaan uitzoeken hoe pijngevoelig Nederland is. Samen met De Kennis van Nu en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceren zij het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar pijn. Lees meer.

Capnografie: aanvullend onderzoek bij chronische nek-of rugklachten

Binnen de populatie van patiënten met nek-of rugklachten is een subgroep te onderscheiden bij wie de klachten te verklaren zijn op basis van een disfunctionele ademhaling.
Lees meer

Stichting Pijn-Hoop is penvoerder van het project ’Kwaliteit van leven als één geheel’.

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, is een van de deelprojecten van dit project. Via de website van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem wordt informatie verstrekt over chronische pijn. Stichting Pijn-Hoop reikt informatie aan voor deze website, net zoals alle andere deelnemende organisaties dat kunnen doen. Onze stichting levert een vertegenwoordiging in de stuurgroep van dit Samenwerkingsverband en ook voor de stuurgroep van het project Zorgstandaard Chronische Pijn.

Sensitisatiemodel voor Fybromyalgie

Het Pijnkenniscentrum van het UMCG doet onderzoek naar de bruikbaarheid van het sensitisatiemodel bij patiënten met fibromyalgie. In dit onderzoek wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten.

Diagnostiek aangezichtspijn

Het UMCG doet in samenwerking met de afdeling Mondheelkunde van het UMCG onderzoek naar de diagnostiek van aangezichtspijn. Met name de waarde van het gebruik van kortwerkende farmaca wordt in kaart gebracht.

Experimenteel neuropathisch pijnmodel

In samenwerking met Top Instituut Pharma, het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, het Neuro Imaging Instituut, Organon b.v. en de Universiteit van Oxford wordt gezocht naar een experimenteel neuropathisch pijnmodel. Dit onderzoek is een voortzetting van lopend onderzoek naar kwantitatief sensorische aspecten van neuropathische pijn.

Chronische rugpijn en CRPS en Bewegen

Het UMCG doet in samenwerking met het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek  naar de effecten die chronische rugpijn en CRPS I hebben op het voorstellen van het bewegen van het eigen lichaam

Effecten neuromodulatie bij Angina Pectoris

Het Pijnkenniscentrum  vna het UMCG neemt deel aan het landelijk onderzoek naar de effecten van neuromodulatie bij angina pectoris.

Cognitief-gedragsmatige groepsbehandeling ’Leren leven met pijn’

Het Pijnkenniscentrum van het UMCG heeft een cognitief-gedragsmatige groepsbehandeling ’Leren leven met pijn’ ontwikkeld voor patiënten met chronische pijn. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van deze groepsbehandeling. In dit onderzoek wordt samengewerkt met de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en GGZ Friesland.

Psychologische behandeling en mensen met chronische pijn

Het Pijnkenniscentrum van het UMCG doet onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling in de eerste lijn bij patiënten met chronische pijn.