De stichting heeft een bestuur, bestaande uit 4 leden.

De stichting kan blijven bestaan door subsidie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en door de donateursbijdragen en door giften van donateurs en anderen.

Uit de donateursbijdragen betalen we de lopende kosten van de stichting; de subsidie zorgt voor de voorlichting, de contactbijeenkomsten en de trainingen. In de meeste jaren komen we net rond. Soms houden we wat over: dat is het kapitaal van de stichting. Dat kapitaal is nodig, omdat je zonder eigen kapitaal geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering kunt sluiten.

Er zijn in totaal ongeveer 12 vrijwilligers actief. Van deze vrijwilligers zijn 10 personen actief voor het organiseren van bijeenkomsten in het land en voor het besturen van de stichting.

Ieder jaar maken we een activiteitenplan; eens in de 4 jaar maken we een beleidsplan.

Stichting Pijn-Hoop bestaat al heel wat jaren. De stichting is opgericht op 13 april 1988 door pijnpatiënten voor pijnpatiënten. Stichting Pijn-Hoop heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting. De gezamenlijke donateurs van Pijn-Hoop maken het mogelijk dat we blijven bestaan. Door hen kunnen we opkomen voor de belangen van mensen met chronische pijn. Uit de subsidie van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) betalen we de trainingen “Leren omgaan met chronische pijn”, de contactbijeenkomsten en de Nieuwsbrief. Bij klachten kan men gebruik maken van de klachtenregeling van de stichting.

Elke organisatie die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat, heeft een eigen nummer. Het nummer van St. Pijn-Hoop is 41182983.