Home » Publicaties » Kwartetspel


Ons kwartetspel

Sinds enkele jaren beschikt Stichting Pijn-Hoop over een eigen kwartetspel.

Door middel van leuke, aan pijn gerelateerde tekeningen, worden 52 onderwerpen gemakkelijk bespreekbaar gemaakt.

Voor mensen die dagelijks met pijn te maken hebben, is het een mogelijkheid om op een plezierige manier uit te leggen met welke problemen je te maken krijgt, wanneer je pijn hebt die om welke reden dan ook niet overgaat.

Voor gespreksgroepen van pijnpatiënten en door begeleiders van gespreksgroepen in de gezondheidszorg maar ook voor opleidingen in de gezondheidszorg wordt dit spel inmiddels veel gebruikt. Het is een goed middel om het moeilijke onderwerp ‘chronische pijn’ bespreekbaar te maken.

Je kunt het kwartetspel bestellen door € 5,00 over te maken op IBAN-nummer NL78 INGB 0003 0487 81 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop onder vermelding van ‘kwartetspel’.

Wil je je naam en adres vermelden, anders kunnen wij je het spel niet toesturen!