Home » Publicaties » Samenvatting brochure Over(leven) met chronische pijn

Brochure Over Leven met chronische pijn

 

Een samenvatting van de inhoud van deze brochure staat hieronder.

Wil je de brochure (16 pagina’s) in zijn geheel lezen? Maak € 4,00 over op IBAN-nummer: NL78 INGB 0003 0487 81 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop onder vermelding van ‘Brochure’.

Wil je er aan denken je naam en adres in te vullen?

Uitleg over chronische pijn

Iedereen heeft wel eens pijn. Maar als die pijn niet meer overgaat, wat dan? Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben chronische pijn.

Chronische pijn gaat (meestal) niet over. Dat is een probleem en het is niet makkelijk daarmee om te gaan. Dat is een lange weg. Die weg begint met het onder ogen zien van de realiteit: je hebt chronische pijn. De volgende stap is: leren leven met die pijn. Dat is geen geringe opgave, maar pas na het zetten van de eerste stap kun je verder. Ondanks de pijn is het mogelijk een leven te leiden dat de moeite waard is. Dat is ook geen geringe opgave en daar is je eigen inzet voor nodig.

Wat is pijn?
Er wordt al eeuwen nagedacht over de vragen ‘wat is pijn?’ en ‘waarom voelen mensen pijn?’; toch zijn de geleerden er nog niet uit. We weten tegenwoordig wel, dat pijn voelen een ingewikkeld proces is, waarbij in het algemeen vier stappen te onderscheiden zijn:

– Een prikkel (je raakt bij voorbeeld een heet strijkijzer aan);
– Het doorgeven van de prikkel via de zenuwen en het ruggenmerg naar de hersenen;
– De gewaarwording (je wordt je bewust van de pijn);
– Gedrag (je trekt je hand terug van het strijkijzer, je roept au)

Acute pijn en chronische pijn
Voor acute pijn, zoals in het voorbeeld met het strijkijzer, klopt de theorie wel. De pijn heeft dan de functie van een waarschuwing. Daardoor trekt je je hand terug, heb je aandacht voor de verwonding en ontzie je de gewonde hand een tijdje zodat die kan genezen.

Angst en spanningen
Chronische pijn roept vragen op als:
-Wat is de oorzaak?
-Is er nog iets aan te doen?
-Wordt het erger ?
-Gaat het altijd maar door ?
-Hoe houd ik dat vol ?

Om de cirkel te doorbreken zijn twee dingen nodig: meer informatie om de angst te verminderen en vaardigheden om het teveel aan spanningen tegen te gaan.

Vermoeidheid
Ook als je niets doet, kost pijn energie. Veel mensen hebben dan de neiging het rustig aan te doen. Dat is een logische reactie op pijn. Bij acute pijn draagt die rust bij aan de genezing, maar bij chronische pijn helpt rust niet……..

De medische molen
Chronische pijn is moeilijk te behandelen. In veel gevallen lukt het de artsen niet de oorzaak te vinden, laat staan de pijn te bestrijden, of zelfs maar te verminderen. Dat geeft een gevoel van machteloosheid, ook bij de dokter! In dat licht bezien, kun je de samenwerking met je arts verbeteren door je niet al te afhankelijk op te stellen. Jouw pijn is een gezamenlijk probleem van jou en je arts, waarvoor jullie samen een oplossing moeten zoeken.

Kennis is macht
Als je zelf weet welke behandelingen er mogelijk zijn ter vermindering of beheersing van de pijn, zal overleg met een pijnbehandelaar beter verlopen. Enkele mogelijkheden zijn:

behandeling met (andere) pijnstillers · fysiotherapie · manuele therapie · chiropractie · TENS (zenuwstimulatie via de huid) · zenuwblokkades · acupunctuur · het aanleren van ontspanningsoefeningen en ademhalingstraining · hypnotherapie.