25 oktober 19.00 uur in de Stevenskerk in Nijmegen

Een programma met o.a Hans den Hartog Jager, Joost Rosendaal, Ernst Daniel & Coosje Smid

Kick-off kunstproject Lijden

Suffering Matters
Iedereen weet wat pijn en het, vaak daaruit voortvloeiende, lijden is.
Pijn en lijden zijn onderdeel van het leven, het hoort bij het menselijk bestaan. Vanuit de medische wereld wordt gesteld dat op het onderwerp pijn een taboe rust. Chronische pijn is bijna een zelfstandige ziekte en een groot probleem, de gevolgen ervan zijn groter dan de ziekten kanker, hartziekten en diabetes bij elkaar. Als het je treft kan dat eenzaamheid veroorzaken.
Van oudsher zijn kunstenaars geïnspireerd door de thema’s pijn en lijden.
Zowel in de beeldende kunst, literatuur en muziek zijn daar indrukwekkende voorbeelden van te vinden. In de hedendaagse kunst echter zijn er, mede door de gestage digitalisering geheel nieuwe disciplines ontstaan. Videokunst, performance, animatie en verregaande cross-over in het spectrum van beeld en geluid die allerlei nieuwe belevingsvormen door middel van op ‘tijd gebaseerde’ media mogelijk maken.
Nijmegen is bij uitstek de stad die bekend is met collectief maatschappelijk lijden vanwege het bombardement in 1944. Lang werd er gezwegen na de dramatische aanval van de geallieerden, maar tot op de dag van vandaag zijn de trauma’s nog steeds voelbaar.
Radboudumc, Stevenskerk en Besiendershuis willen aan een breed publiek tonen hoe kunst nieuwe vergezichten kan openen en het denken en voelen kan stimuleren en verdiepen. Kunst wordt in dit project ingezet als middel om het doel te bereiken, namelijk het thema LIJDEN op de brede maatschappelijke agenda te krijgen.
Het doel van deze pilot is een fundament te leggen voor het project en draagvlak te creëren bij partners, sponsoren en publiek. Op 25 oktober trappen we af met een mooi programma met daarin o.a. boeiende lezingen van kunsthistoricus Hans den Hartog Jager, historicus Joost Rosendaal en we sluiten af met een concert van tenor Ernst Daniël Smid samen met zijn dochter Coosje.
Dit programma biedt een inspirerende vooruitblik op een groot kunstproject dat gepland staat voor 2019.

SAVE THE DATE!
25 oktober 2018
Stevenskerk Nijmegen

Kick-off kunstproject Lijden

Programma (voorlopig)
18.00-19.00 Partner- en sponsormeeting
19.30 Opening
P. Smits (decaan Radboudumc),
I. Thomassen (patientenvereniging)
19.45 Doel van deze avond
Jan-Wieger van den Berg (Besiendershuis)
20.00 Verbeelding van het lijden in de hedendaagse kunst
Hans den Hartog Jager (kunsthistoricus)
20.45 De pijn van Nijmegen
Joost Rosendaal (historicus)
21.00 Pauze
21.30 Ernst Daniël Smid en Coosje Smid met pianist
22.00 Einde