24 juni 2021

Wetenschappelijk onderzoek (promotieonderzoek)

Mijn naam is Anneke Beetsma, ik ben fysiotherapeut en bewegingswetenschapper en volg een promotietraject aan de Rijksuniversiteit van Groningen/ UMCG. De algemene doelstelling van het onderzoek is om de kennis en attitude (houding/instelling) van pijn van zorgprofessionals in Nederland te verbeteren. De maatschappelijke meerwaarde van dit onderzoek zit in het verbeteren van het dagelijks functioneren, de arbeidsparticipatie en de kwaliteit van leven van mensen met aanhoudende pijn. De kwalitatieve studie vormt een onderdeel van het promotietraject.

 

De interviews 
Voor effectieve patiëntgerichte zorg is het belangrijk dat zorgprofessionals de behoeften en waarden van mensen met aanhoudende pijn begrijpen. In de kwalitatieve studie willen we bepalen wat vanuit het perspectief van patiënten als waardevol wordt ervaren van wat is geleerd over pijn. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat wordt door iemand met aanhoudende pijn als waardevolle kennis ervaren over pijn om te kunnen verbeteren?’ We willen hiervoor interviews afnemen en het gesprek gaat dus over wat iemand waardevol vond in wat is geleerd over pijn.

 

Welke mensen zoeken we?
Om dit doel te kunnen bereiken hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar mensen met aanhoudende pijn die zijn verbeterd/hersteld (na behandeling of in de loop van de tijd).

Het gaat om mensen die in de eerste lijn, tweede lijn en/of derde lijn behandeld zijn voor aanhoudende pijn (of niet behandeld zijn) en bereid zijn mee te werken aan een interview. Het interview zal ongeveer een uur in beslag nemen. Ik hoop dat u me hiermee zou kunnen helpen. Ik ben te bereiken via email: a.j.beetsma@pl.hanze.nl.

 

 

 

 

Anneke J. Beetsma 

Promovendus Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing and University Medical Center Groningen (UMCG). Hogeschooldocent Fysiotherapie Hanzehogeschool Groningen. 

 

University of Applied Sciences | Academie voor gezondheidsstudies, Opleiding Fysiotherapie |Locatie Wiebenga, Petrus Driessenstraat 3, 9714 CA Groningen. Tel: 06-11155157. a.j.beetsma@pl.hanze.nl