Door: Lex Kloosterman, 6 december 2023

Mensen weten te weinig over pijn, melden zich te weinig bij zorginstellingen en als ze dat al doen, krijgen ze niet altijd de dezelfde adviezen.

Om hier iets aan te doen, start het UMCG samen met Medisch Centrum Leeuwarden, Treant, Transcare en verschillende Duitse organisaties een meerjarig project dat gericht is op meer bewustwording over pijn. Hoe ga je om met pijn, hoe voorkom je (chronische) pijn en hoe ga je om met medicijnen? Het Nederlands-Duitse project wordt geleid door het UMCG Pijncentrum van de afdeling Anesthesiologie en gefinancierd door Interreg Deutschland-Nederland, met een subsidie van 1,85 miljoen euro.

Onder de radar

‘Pijn wordt onvoldoende onderkend en is een groot probleem in onze regio’, zegt pijnonderzoeker Remko Soer van het UMCG. ‘Vaak speelt het zich onder de radar af, houden mensen het verborgen omdat ze niet zeurderig willen overkomen. Van sporters die zelf veel pijnstillers slikken tot mensen met een fysiek zwaar beroep, waarvan we hier in de regio bovengemiddeld veel hebben: zonder de juiste kennis hebben mensen meer risico op het oplopen van ernstige chronische pijnklachten.’

Interactieve lessen en publiekscampagne

Het project is erop gericht om die juiste kennis over pijn en hoe je ermee omgaat bij mensen in de Eems-Dollard regio te vergroten. En dat begint al bij de allerjongste doelgroep: kinderen op de basisschool. ‘Met interactieve lessen gaan we kinderen leren wat de functie van pijn is, waarom het belangrijk is en hoe je ermee omgaat’, zegt Soer. Naast voorlichting op scholen start er vanaf volgend jaar ook een grote publiekscampagne. Deze richt zich op de algehele bevolking, maar ook op specifieke doelgroepen zoals jongeren, sporters en mensen met fysiek zwaar werk.

Grensoverschrijdende samenwerking: van elkaar leren

Het project is een samenwerking tussen zorginstellingen, gemeentes en sportverbanden uit Drenthe, Friesland en Groningen en verschillende organisaties uit Noordwest-Duitsland, waaronder de universiteit van Oldenburg. Soer: ‘We deden al veel onderzoek samen en herkennen zowel in onze regio als over de grens dezelfde problematiek. Mensen weten te weinig over pijn, melden zich te weinig bij zorginstellingen en als ze dat al doen, krijgen ze niet altijd de dezelfde adviezen.’

Soer verwacht dat de grensoverschrijdende samenwerking ervoor zorgt dat beide regio’s van elkaar kunnen leren. ‘Zo zijn we hier bijvoorbeeld goed in het begeleiden van patiënten in de palliatieve fase.’

Betere patiëntbegeleiding

Naast de publieksvoorlichting is het project ook gericht op het verbeteren van de begeleiding van patiënten. Soer: ‘We merken dat patiënten lang niet altijd dezelfde, goede adviezen krijgen als het gaat om pijn en pijnbestrijding en het voorkomen van klachten en dat een integrale aanpak soms ontbreekt. Door zorgprofessionals op te leiden, willen we ervoor zorgen dat ook zij de juiste kennis hebben, patiënten de juiste verwijzing krijgen en we met de juiste behandelingen kunnen voorkomen dat mensen met chronische pijn uitvallen.’