Samenwerking rondom mensen met chronische pijn

 

Betere en efficiëntere zorg in Noord-Holland

Op dinsdag 17 oktober ondertekenden de bestuurders van Heliomare, het Rode Kruis Ziekenhuis, huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en de patiëntenvereniging ‘pijnpatiënten naar 1 stem’ een intentieverklaring om intensiever met elkaar samen te werken rondom patiënten met chronische pijn.
Met deze ondertekening onderstrepen de zorgaanbieders het belang van efficiëntere en kwalitatief betere pijnzorg. Dit doen zij door het invoeren van een nieuwe aanpak waarmee de behandeling van mensen met (dreigende) chronische pijn verbetert.
Deze aanpak sluit aan bij het beleid van de overheid waarbij wordt gestreefd naar decentralisatie van de zorg; zinnig, zuinige en effectieve zorg dicht bij huis.

Chronische pijn
In Nederland hebben meer dan 2,2 miljoen mensen chronisch pijn. Voor deze mensen heeft chronische pijn een forse impact op hun directe omgeving (gezin/partners). Ook kan chronische pijn leiden tot arbeidsverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Mensen met chronische pijn zien tijdens een behandelperiode vaak meer dan 10 behandelaren. Hierdoor weet de patiënt vaak niet meer waar hij of zij aan toe is, of wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt.

Stepped-care
Ronald Kan, fysiotherapeut van Heliomare en initiatiefnemer van de samenwerking: “Op onze poli zien wij vaak patiënten die tussen de wal en het schip zijn gevallen en in een soort van flipperkastlandschap terecht zijn gekomen waarin niemand meer het overzicht heeft. De patiënt ziet een huisarts, een fysio, gaat terug naar de huisarts, ziet een neuroloog, gaat naar een acupuncturist en ga zo maar door. Dit kost veel geld en het is slecht voor de patiënt.”
Met de samenwerking wordt de zorg zo ingericht dat de patiënt op het juiste moment bij de juiste hulpverlener terecht komt. Dit principe wordt stepped-care genoemd: hoe complexer het gezondheidsprobleem, hoe hoger op de trap de hulpverlening moet plaatsvinden, en andersom.

Huisarts – triagepoli – vervolgbehandeling
Nadat een huisarts bij mensen met (dreigende) chronische pijn een risico-inschatting heeft gemaakt, wordt deze in de toekomst eventueel verwezen naar de triagepoli van het RKZ. Daar zijn alle specialisaties aanwezig om de complexiteit van het gezondheidsprobleem te ontrafelen. Vervolgens wordt een beargumenteerde keuze gemaakt voor een vervolgbehandeling. Daarbij worden afspraken gemaakt door de eerste- tweede- en derdelijns zorgverleners over de te leveren zorg. Met inzet van wetenschappelijk onderzoek worden de effecten van de geleverde zorg in kaart gebracht en daar waar nodig aangepast.

Aanwezig bij ondertekening
mevr. P.H.M. Esveld, voorzitter Raad van Bestuur Heliomare – www.heliomare.nl
dhr. K. Broekman, manager poliklinieken Rode Kruis Ziekenhuis – www.rkz.nl
mevr. R. Beunder, voorzitter huisartsenvereniging Midden-Kennemerland – www.hv-mk.nl
dhr. H. van Dongen, patiëntenvereniging ‘pijnpatienten naar 1 stem’ – www.pijnpatientennaar1stem.nl

Voor meer informatie 
• Marije Pronk, communicatieadviseur Heliomare, T 088 920 80 16
• Suzanne Hemmer, communicatieadviseur RKZ, T 0251 26 5726