Home 9 Chronische pijn 9 De Zorgstandaard

Het ontstaan van de Zorgstandaard Chronische pijn

Sinds 2013 werd gewerkt aan het ontstaan van een standaard voor de behandeling van chronische pijn. Er is in de afgelopen jaren al veel kennis verzameld over hoe chronische pijn ontstaat. In het voorjaar van 2017 is de Zorgstandaard Chronische Pijn vastgesteld. Deze Zorgstandaard bevat een beschrijving van de processen in het menselijk lichaam die kunnen leiden tot chronische pijn. De Zorgstandaard geeft ook een beschrijving van het meest geëigende behandelproces.

De Zorgstandaard is samengesteld op basis van de gezamenlijke inbreng van vrijwel alle beroepsgroepen van de behandelaars van chronische pijn. Die doen dat samen met veel patiëntenorganisaties die bestaan uit patiënten met chronische pijn. Deze patiëntenorganisaties komen allemaal op voor de belangen van pijnpatiënten. Een groot deel van deze patiëntenorganisaties is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP).

betere zorg voor mensen met chronische pijn