Home 9 Steun ons 9 Steun ons met een gift

Steun ons met een gift

U maakt een willekeurig bedrag over als eenmalige gift naar NL78INGB0003048781 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop.

Wij hebben een ANBI- status. Dus zijn giften onder voorwaarden af te trekken voor de inkomstenbelasting.
Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl

Wilt u een periodieke schenking aan de stichting doen? Neem dan contact met ons op: info@pijn-hoop.nl
Meer informatie over periodieke schenkingen kunt u vinden op:
anbi.nl/periodiek-schenken

Het is ook mogelijk een legaat na te laten aan Stichting Pijn-Hoop.
Kijk voor meer informatie hierover op notaris.nl

hartelijk dank voor uw bijdrage voor chronische pijn