Wil je St. Pijn-Hoop ondersteunen?

Je kunt dat doen door donateur te worden. Je maakt in dat geval een bijdrage van tenminste € 25,00 over naar NL78INGB0003048781 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop. Dat is de jaarbijdrage.

(€ 25,00 is de door het Ministerie van VWS verplicht gestelde minimumbijdrage).

Je kunt ons natuurlijk ook ondersteunen door een gift.

U maakt een willekeurig bedrag over als eenmalige gift naar NL78INGB0003048781 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop.

Wij hebben een ABNI- status. Dus zijn giften onder voorwaarden af te trekken voor de belasting.

Kijk voor de voorwaarden op www.belasting.nl

 

Het is ook mogelijk een legaat na te laten aan Stichting Pijn-Hoop

Wat is chronische pijn?

Iedereen weet wat pijn is. Het soort pijn dat weer over gaat. Bij 1 op de 5 Nederlanders gaat de pijn niet meer over.

Wil je donateur worden

Wil je donateur worden en wat kost dat? Als je wilt weten wat de voordelen zijn van het donateur zijn.

Bijeenkomsten in de regio

Praten met lotgenoten helpt! De enige manier om te weten hoe het daar toegaat, is om een van onze bijeenkomsten bij te komen wonen.

Wat is chronische pijn?

Iedereen weet wat pijn is. Het soort pijn dat weer over gaat. Bij 1 op de
5 Nederlanders gaat de pijn niet meer over. De definitie van pijn zoals gehanteerd door de International Association for the Study of Pain
(IASP 1994) luidt: “Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.
Dit is de definitie die over het algemeen gebruikt wordt door iedere pijnbehandelaar.