vaccinatie tegen gordelroos

Deze brief is nog steeds actueel aangezien de beslissing uitgesteld is (redactie Pijn-Hoop)

Nijmegen 30 juni 2023            


Geachte leden van de Tweede Kamer,

Geachte Voorzitter van de Tweede Kamer,

Binnen afzienbare tijd gaat uw Kamer het besluit van Staatssecretaris Van Ooijen bespreken om geen vaccinatie tegen de ziekte gordelroos in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. De Staatssecretaris is van mening dat er onvoldoende budget beschikbaar is binnen de Rijksbegroting om te investeren in een Rijksvaccinatieprogramma voor gordelroos.

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem heeft met teleurstelling kennis genomen van dit voorgenomen besluit. Wij roepen uw Kamer op om er bij de Staatssecretaris op aan te dringen een uiterste poging te doen toch voldoende financiële middelen te vinden voor dit vaccinatieprogramma en daarvoor een nieuwe opdracht te geven aan het Zorginstituut Nederland.

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem is van mening dat de volgende relevante gegevens mee zouden moeten wegen:

1. Het uitsparen per jaar van medische kosten voor een kleine 100.000 personen aangezien die personen dan niet meer voor hun jaren durende pijnklachten de huisarts zullen bezoeken. Dit betekent een aanzienlijke ontlasting van de huisarts.

2. Door het aan de doelgroep onthouden van het vaccin bezorgt de Staatssecretaris willens en wetens een groot aantal ouderen langdurige pijn. Als belangenbehartigers van mensen met chronische pijn weten wij als geen ander dat je leven een hel kan worden. Dat willen wij bij de doelgroep voor dit vaccin voorkomen.

3. De doelgroep van de mensen die voor een vaccinatie in aanmerking komen bestaat voor een belangrijk gedeelte uit vele duizenden vrijwilligers en mantelzorgers. Deze vrijwilligers en mantelzorgers vormen een belangrijke component van de kurk waarop de samenleving blijft drijven. Door het huidige personeelsgebrek vallen vele maatschappelijke organisaties nu al en ook in de komende jaren terug op vrijwilligers en mantelzorgers. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, waaronder zeker ook onze overheid, om ervoor te zorgen dat het potentieel aan vrijwilligers en mantelzorgers op peil blijft. Aan die verantwoordelijkheid wordt mede invulling gegeven door passende zorg voor de doelgroep van een gordelroosvaccinatieprogramma. Wel een vaccin beschikbaar stellen is een invulling van de in het IZA bepleite preventie.

Met vriendelijke groet,

Mw. I.L. Thomassen-Hilgersom, voorzitter Pijnpatiënten naar één stem