Algemene richtlijn voor het gebruik van opioïden

Algemene Richtlijn voor het gebruik van opioïden, ofwel heel sterke pijnstillers.

Op de website www.thuisarts.nl is de informatie voor deze richtlijn verwerkt voor iedereen die er belangstelling voor heeft (in het zoekvak invullen: sterke pijnstillers). Een patiëntvertegenwoordiger heeft aan deze richtlijn meegewerkt. De patiëntvertegenwoordiger zorgt ervoor dat de zaken die patiënten belangrijk vinden, goed worden geregeld. Dan gaat het er vooral om dat gewone mensen die richtlijn goed kunnen begrijpen. Daar heeft de patiëntvertegenwoordiger invloed op gehad. Het resultaat van 2 jaar werken aan deze richtlijn leidt tot de volgende aanbevelingen:

    • Heel sterke pijnstillers moeten niet zonder einddatum voorgeschreven worden;
    • Aan gebruikers van deze pijnstillers moet heel duidelijk verteld worden wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde pijnstiller
    • de pijnbehandelaar moet benadrukken dat je aan een pijnstiller verslaafd kunt raken, ook al wil je dat zelf niet;
    • De pijnbehandelaar moet over het algemeen samen met de patiënt beslissen welke pijnstillers het beste voor iemand zijn; maar bij heel sterke pijnstillers kan het niet altijd verstandig zijn om daar samen over te beslissen. Dat is, omdat de behandelaar beter dan de patiënt de gevaren kent van het langdurig gebruiken van deze pijnstillers en van de bijwerkingen.

Er is afgesproken dat wat hier boven staat, algemene aanbevelingen zijn. Mensen met een bepaalde aandoening, zoals kanker, of mensen met chronische pijn moeten behandeld blijven worden volgens de richtlijn die voor die aandoening is opgesteld. Wat in deze algemene richtlijn staat moet dus nog opgenomen worden in die afzonderlijke richtlijnen.

Patientenorganisatie Pijn-Hoop

Pijn-Hoop is een patiëntenorganisatie vóór en dóór mensen mensen met chronische pijn. De patiëntenorganisatie richt zich op mensen met wat voor pijn dan ook. Dit kan ook pijn zijn waarvoor geen duidelijk oorzaak is te vinden. Dus iedereen met chronische pijn, van welk soort dan ook, kan zich aansluiten bij Stichting Pijn-Hoop.

 

 

 

 

 

 

Online Contactbijeenkomst

Online Contactbijeenkomst

Pijn-hoop gaat beginnen met online contactbijeenkomsten. De eerste is op woensdag 10 april van 14.00 uur - 16.00 uur. Onder leiding van onze trainster Brigitte Mol en Wilma Heeres als ervaringsdeskundige. We willen lotgenotencontact beschikbaar stellen voor mensen die...

Lees meer