Effect van muziek op pijn

Bron: Journals.plos.org

Pijn is een veel voorkomend en invaliderend gezondheidszorgprobleem. Omdat medicijnen talrijke bijwerkingen hebben, kan aanvullende behandeling nuttig zijn. Het is aangetoond dat muziek de pijnbeleving en de pijngrens beïnvloedt. Het doel van dit onderzoek was het evalueren van het effect van favoriete muziek, in tegenstelling tot muziek die je niet leuk vindt, op de pijn(tolerantie)drempels en de waargenomen pijnintensiteit bij gezonde vrijwilligers In totaal namen 415 vrijwilligers deel aan dit onderzoek. In beide groepen leverde favoriete muziek hogere pijndrempels op dan muziek die men niet leuk vond en een lagere waargenomen pijnintensiteit. Bovendien ontstonden de hoogste pijndrempels wanneer de voorkeursmuziek werd voorafgegaan door niet-leuke muziek. Het luisteren naar favoriete muziek bij het ontvangen van schadelijke stimuli leidt tot hogere pijndrempels en lagere waargenomen pijnscores in vergelijking met niet-leuke muziek. Voorkeursmuziek kan gunstig zijn voor patiënten met pijn of die pijnlijke procedures ondergaan.

Omdat medicijnen een reeks negatieve bijwerkingen hebben, kunnen andere aanvullende  pijnbehandelingen nuttig zijn. Er werd aangetoond dat muziekinterventies een effectieve aanpak kunnen bieden bij de behandeling van zowel acute (postoperatieve) pijn als bij chronische pijn Muziek zou kunnen dienen als een goedkope therapeutische optie als aanvulling op conventionele pijnbehandelingen zoals medicijnen. Het is gemakkelijk toegankelijk en kan door patiënten zelf worden toegediend, waardoor hun gevoel van empowerment wordt vergroot.

Recente andere onderzoeken hebben de gunstige effecten van muziek op pijnbeleving ondersteund. De pijnstillende werking van muziek werd aangetoond in onderzoek onder patiënten met brandwonden die, als er muziek werd gespeeld tijdens de routinematige wondverzorging, minder pijn ervoeren vergeleken met de patiëntencontrolegroep. Muziek verminderde de pijnintensiteit, maar resulteerde ook in een lager niveau van angst, minder gebruik van pijnstillers en het luisteren naar muziek verhoogde de tevredenheid van patiënten in de postoperatieve fase. Bovendien concludeerde men dat een patiënt bij voorkeur naar muziek van eigen keuze moet luisteren.

Er werd ook een groot pijnverminderend effect van muziekinterventies opgemerkt bij het toevoegen van muziek aan de zorg bij kankerpatiënten in vergelijking met de standaardzorg.
Bij patiënten met chronische pijn werd gevonden dat muziek de chronische pijnintensiteit en depressieve symptomen het meest effectief verminderd wanneer de patiënten hun eigen keuze konden maken voor de toegepaste muziek. In ene ander onderzoek bleek dat favoriete muziek de pijntolerantie verhoogd en pijnintensiteit verlaagde tijdens een handonderdompelingstest in ijswater vergeleken met dezelfde taak zonder muziek. Bij het luisteren naar voorkeursmuziek werden pijnprikkels langer verdragen dan bij ontspanningsmuziek, maar alleen bij vrouwen was de ervaren pijnintensiteit lager.

Tot nu toe is het niet helemaal duidelijk hoe muziek pijn beïnvloedt. Eén van de mogelijke mechanismen van hoe muziek de pijnverwerking beïnvloedt, is afleiding, een proces waarbij muziek cognitieve vaardigheden bindt, de aandacht van de deelnemers afleidt en vervolgens de intensiteit en onaangenaamheid van pijn remt. Het hebben van een emotionele band met de muziek tijdens het luisteren kan ook een rol spelen bij het pijnverminderende vermogen. Bovendien zou muziek ook een effect kunnen hebben op de activiteit van het autonome zenuwstelsel.

Voor het lezen van het wetenschappelijke artikel klik hier

Patientenorganisatie Pijn-Hoop

Pijn-Hoop is een patiëntenorganisatie vóór en dóór mensen mensen met chronische pijn. De patiëntenorganisatie richt zich op mensen met wat voor pijn dan ook. Dit kan ook pijn zijn waarvoor geen duidelijk oorzaak is te vinden. Dus iedereen met chronische pijn, van welk soort dan ook, kan zich aansluiten bij Stichting Pijn-Hoop.

 

 

 

 

 

 

Gordelroos bewustwordingsweek

Gordelroos bewustwordingsweek

Van 26 februari t/m 3 maart vindt de tweede Gordelroos bewustwordingsweek plaats. In Nederland en ver daarbuiten vragen we aandacht voor de symptomen en impact van gordelroos op iemands leven en diens omgeving. Gordelroos wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus...

Lees meer