Het Kenniscentrum Zorginnovatie  in Rotterdam is op zoek naar mensen met chronische pijn, die een vragenlijst willen invullen over zingeving in de ergo- en fysiotherapie.

Voor ons onderzoek naar zingeving in de ergo- en fysiotherapie hebben we in oktober een vragenlijstonderzoek uitgezet bij professionals en mensen met pijn. De respons onder professionals was heel mooi (122 keer), alleen bij mensen met chronische pijn is het niet gelukt om het streefgetal van 50 respondenten te halen (18 keer). We hebben geworven via praktijkinstellingen en therapeuten die hebben deelgenomen aan de focusgroep interviews, maar zoals verwacht is het bij zulke vragenlijsten toch altijd lastig om hier voldoende respondenten te vinden. Omdat het voor de subsidieverstrekker ZonMw en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) belangrijk is om meer deelnemers uit de hoek van de mensen met chronische pijn (de cliënten) te bereiken, blijft de vragenlijst deze maand nog extra openstaan.

St. Pijn-Hoop wil de onderzoekers graag helpen met het verspreiden van de vragenlijsten via onze interne kanalen.

De uitnodiging met uitleg staat in de bijlage. In de vragenlijst voor cliënten vragen wij naar de ervaring van zin, krachtbronnen en belemmeringen. Daarnaast inventariseren we de behoeften rondom zingeving in de behandeling door fysio- en ergotherapeuten. De bedoelde link is deze:

https://uvh.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQNbYYfAOMV4Aw6

Mocht je er nog vragen over hebben dan hoor ik dat uiteraard graag!

Met vriendelijke groet,

Lena Wever


Onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie  | IVG

T. 06-46918337 | l.wever@hr.nl | aanwezig op maandag en woensdag

Bezoekadres | Rochussenstraat 198 | 3015 EK | Rotterdam