Welkom op de Pijn-Hoop pagina
Pijn-Hoop

Het PIJN-HOOP kwartet spelbutton for list


PIJNPATIËNT ..... OF MENS MET PIJN, DE KEUS IS AAN U !

Als je pijn krijgt die – om welke reden dan ook -  niet overgaat, krijg je er onherroepelijk allerlei problemen bij! De psycho-sociale en maatschappelijke gevolgen daarvan worden nog steeds ernstig onderschat! Dagelijks pijn hebben heeft niet alleen invloed op je eigen leven, maar ook op dat van je directe omgeving.                        

Laat het zo ver niet komen! .... en klik hier naar de agenda: ‘Leren leven met pijn’


button for list

Onze mooie DVD Over leven met chronische pijn kan besteld worden !.
klik hier voor meer informatie .......


button for list


Stichting Pijn-Hoop
is een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn. Sinds de oprichting in 1988 is Stichting Pijn-Hoop er in geslaagd een belangrijk steun- en informatiepunt te zijn voor mensen met chronische pijn, maar ook voor vele medewerkers in de gezondheidszorg.
Stichting Pijn-Hoop:

button for list

wil erkenning van chronische pijn als een op zichzelf staande ziekte of aandoening.

button for list

wil meer aandacht en ondersteuning voor de sociale en maatschappelijke problemen, die het hebben van chronische pijn met zich meebrengt.

button for list

geeft informatie over pijn en pijnbestrijding.

button for list

geeft voorlichting bij opleidingen in de gezondheidszorg.

button for list

organiseert bijeenkomsten voor lotgenoten in diverse regio's. Praten met lotgenoten helpt! ...

button for list

organiseert trainingen om te leren omgaan met pijn, bijvoorbeeld Pijnpatiënt .........of mens met pijn, de keuze is aan u! (meer informatie op de pagina Agenda)

button for list

heeft landelijk een aantal telefonische steunpunten, waar u terecht kunt voor een persoonlijk gesprek of inlichtingen over omgaan met pijn.

button for list

geeft 4x per jaar het blad de “Nieuwsbrief” uit met informatie, boekbespreking, adressen en andere wetenswaardigheden op pijngebied. Hierin staan ook de regionale telefoonnummers en plaats, datum en tijd van de bijeenkomsten. Bij een minimum donatie van 25 Euro per jaar ontvangt u de “Nieuwsbrief” gratis.

Stichting Pijn-Hoop beschikt niet over een medicijn of therapie om u van uw pijn af te helpen. Al onze medewerkers zijn zelf mensen met een of andere vorm van pijn, die om welke reden dan ook niet meer overgaat, waardoor zij u als ervaringsdeskundigen juist dat begrip kunnen geven dat u elders niet geboden kan worden.

Alleen door intensieve samenwerking vanuit een sterke basis kan er verbetering komen in de situatie van mensen die dagelijks met pijn moeten leven. U kunt ons daarbij helpen, door anderen over het werk van Stichting Pijn-Hoop te vertellen en ons te steunen door donateur te worden en daarmee onze financiële basis te verbreden. U kunt dat doen door minimaal
€ 25 per jaar over te maken op IBANnummer NL78INGB0003048781 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop te Gouda.
U ontvangt dan 4x per jaar gratis onze Nieuwsbrief.

Ook kunt u een eenmalige gift overmaken op dezelfde bankrekening, waarvoor onze hartelijk dank!

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot

Stichting Pijn-Hoop Honthorstlaan 39, 1816 TA Alkmaar